O FIRMIE

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOLDING-ZREMB Gorzów S.A.
  2. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 95 720 82 80 lub pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez e-mail info@holding-zremb.pl 
  3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy.
  8. Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Dołącz do nas na Facebooku

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.